Tumblelog by Soup.io
 • Schizoecke
 • gdziejestola
 • nanosecond
 • bubsoon
 • richardm
 • skonfundowane
 • silarek
 • Exfeletes
 • LOMPFILM
 • leszekzukowski
 • withmyheadinspace
 • exuperence
 • Redowskaa
 • katasza
 • guyver
 • bercik
 • pasazer
 • trapmktoryprzezylpogo
 • huggable
 • Krwawa
 • palesoap
 • Sylvka
 • pamietnikpaniki
 • niewolnik
 • powerless
 • melanchujnia
 • el-sha
 • EmmaWilliams
 • psychotropowa
 • gutsylachrymose
 • kasessita
 • sarazation
 • rasko
 • sherwood
 • fiolkowa
 • szicko
 • Sznycel
 • absolem
 • patt-i-kot
 • kotPOlsd
 • Americanlover
 • whywhywhy
 • zdjeciahuja
 • tryy
 • vaio
 • schattenreich
 • dichotomos
 • znikajac
 • znaczywiesz
 • japierdolewo
 • MountainGirl
 • somersby
 • hereitiscold
 • praguegolem
 • bassman
 • La-Libellule
 • theworstnightmare
 • gosienia
 • dunno
 • bezznazwy
 • vesania
 • rigidigi
 • arizonadream
 • skognymfe
 • aLittleBitOfEverything
 • desouffle
 • Kisiel
 • cappaque
 • utoopia
 • beltane
 • eequine
 • serplesniowy
 • esperalblues
 • disheveled
 • peepingtom
 • leweloff
 • elderflower
 • myroad
 • viszys
 • mastema
 • maryjanejanis
 • gaypreacher
 • strumienpola
 • wisniakowska
 • RapPl
 • natuszka
 • dreamcatcher
 • Cranberriess
 • wastingmytime
 • Carax
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

3152 31c9
Reposted fromkarahippie karahippie viaoxygenium oxygenium
Reposted fromsilence89 silence89 viaoxygenium oxygenium
Reposted fromsilence89 silence89 viaoxygenium oxygenium
5599 5881
Reposted fromheroes heroes viaoxygenium oxygenium
6125 fdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium
2263 2678 500
Reposted fromsarazation sarazation viahelenburns helenburns
8873 03b7 500
Reposted fromtichga tichga viamyceline myceline
7807 d6b6
Reposted frompoppyseed poppyseed viamyceline myceline
4660 340c
Reposted from2017 2017 viaDOBRADUPA DOBRADUPA
1717 38b9 500
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromPoranny Poranny viaxlickmysneakers xlickmysneakers

April 23 2018

8336 af4f 500
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
3331 e885 500
Reposted fromewelina ewelina viaunmadebeds unmadebeds
5194 9216 500
Reposted frommangoe mangoe viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl