Tumblelog by Soup.io
 • gdziejestola
 • nanosecond
 • bubsoon
 • richardm
 • skonfundowane
 • silarek
 • Exfeletes
 • LOMPFILM
 • leszekzukowski
 • withmyheadinspace
 • exuperence
 • Redowskaa
 • katasza
 • guyver
 • bercik
 • pasazer
 • trapmktoryprzezylpogo
 • huggable
 • Krwawa
 • palesoap
 • Sylvka
 • pamietnikpaniki
 • niewolnik
 • powerless
 • melanchujnia
 • el-sha
 • EmmaWilliams
 • psychotropowa
 • gutsylachrymose
 • kasessita
 • sarazation
 • rasko
 • sherwood
 • fiolkowa
 • szicko
 • Sznycel
 • absolem
 • patt-i-kot
 • kotPOlsd
 • Americanlover
 • whywhywhy
 • zdjeciahuja
 • tryy
 • vaio
 • schattenreich
 • dichotomos
 • znikajac
 • znaczywiesz
 • japierdolewo
 • MountainGirl
 • somersby
 • hereitiscold
 • praguegolem
 • bassman
 • La-Libellule
 • theworstnightmare
 • gosienia
 • dunno
 • bezznazwy
 • vesania
 • rigidigi
 • arizonadream
 • skognymfe
 • aLittleBitOfEverything
 • desouffle
 • Kisiel
 • cappaque
 • utoopia
 • beltane
 • eequine
 • serplesniowy
 • esperalblues
 • disheveled
 • peepingtom
 • leweloff
 • elderflower
 • myroad
 • viszys
 • mastema
 • maryjanejanis
 • gaypreacher
 • strumienpola
 • wisniakowska
 • RapPl
 • natuszka
 • dreamcatcher
 • Cranberriess
 • wastingmytime
 • Carax
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaMaryiczary Maryiczary
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viatherivernymph therivernymph
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
1726 912e
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
1944 e5d4
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
9283 f1e7
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaawakened awakened

December 05 2017

8520 57da
Reposted frommeumego meumego viagdziejestola gdziejestola
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viaduzazet duzazet
4289 0d14
Reposted fromkarahippie karahippie viaduzazet duzazet
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viatobecontinued tobecontinued
7611 ce42 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia

Animated Nature

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Animated Nature (30 Pics) 14:13 27.11.2017, World Of Mysteries, amazing, World Of Technology Stunning animated pictures of the nature.

Reposted fromlockes lockes viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork
5545 77f0 500
Reposted fromteijakool teijakool viamimi07 mimi07
Reposted fromFlau Flau viaki-adi ki-adi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl